45. Möte - ny styrelse


Ett styrelsemöte har hållits på Blåsut, där styrelsen konstituerades enligt följande:

Ordförande Roland Löving
Vice ordförande Dan-Inge Andersson
Sekreterare Gunde Carlsson
Kassör Mi-Charlotte Markfjäll
Ledamot Åke Johansson
Ledamot Per Johansson
Ledamot Vakant
Suppleant Robin Smedman
Suppleant Vakant

 

Publicerad: 2009-