Arvika Småbåtshamnar AB ägs av Arvika Motorbåtsklubb och Arvika Segelsällskap. Om du som båtägare, inte är medlem i någon av klubbarna, ser vi fram mot att du vill gynna föreningarna med ett medlemskap.  Kontakt:
Arvika Motorbåtsklubb
E:post info@arvikamotorbatsklubb.se

Arvika Segelsällskap
Patrick Albinsson
Mobil 070-532 66 36
E:post Arvika SS
 

Vaktlista för hamnen 2017

Om Du uteblir från din vaktgång, utan att du överlåtit den på annan person, debiteras Du en avgift på 1.500:- Denna faktureras efter avslutad säsong. 
 
Detta för att minimera det antal som sviker de, som trots allt fullgör sin vakttjänst, en natt per säsong. 
 
Det ska finnas vakt på plats mellan 22:00-06:00, oavsett om det finns fullt manskap, 3 personer är kallade/pass. 
 
Hamnvärden: Arvika Småbåtshamnar AB 

Adress till Hamnbolaget
Arvika Småbåtshamnar AB
Strandvägen 1
671 51 Arvika
Tel: 070-969 07 85

Ansvarig i hamnen:
Roger Pettersson
Mobil 070-969 07 85


Arvika Småbåtshamnar AB:s styrelse:
Åke Lindeberg, ordf.
Arne Löfgren, sekreterare.
Ove Lundström
Björn Strand
Lars B. Johansson
Bengt Weiborg

Info om kranen:
Sjösättning med vår kran sker enligt uppsatta anslag vid klubbstugan. Sjösättning sker i tur och ordning som båtarna noterat sig på listan. Listan tas ned varje sjösättningsdag klockan 09.00 och kranförarna sjösätter enligt listan. Därefter avslutas verksamheten för dagen. Listorna gäller de rabatterade fasta lyftdagarna. Pris 300 kronor för bryggplatsgäster, 400 kronor för övriga.
Båtägare som önskar sjösättning på andra tider får betala tillägg på mellan 200-500 kronor. För att kranförarna ska lyfta din båt måste den vara helförsäkrad.
Du får det billigaste lyftet på de fasta lyftdagarna.


Den 1:a juni 2015 blir uppläggningsplatsen väster om vägen ut mot piren parkeringsplats för bilar. Därför skall samtliga uppställda båtar vara borta vid detta datum. Båtar som står kvar flyttas till särskild sommaruppställningsplats. Båtägaren får betala för kostnaden för flytten samt en sommaruppställningsavgift på högst 800 kronor. Samtliga presenningshus/skjul (eller liknande täckningar) skall monteras ned och lastas på båtvagnen eller forslas bortfrån området. Glöm inte att surra täckningen ordentligt på båtvagnen.