ARVIKA-EDA Civilförsvarsförbund

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG-Frivilliga Resursgruppen!
Vi är en nybildad Båtgrupp i Arvika som skall hjälpa Polisen och Räddningstjänsten vid eventuella olyckor till sjöss eller andra incidenter.
Är du intresserad så kontakta Lennart Svensson Ordförande,
FRG-Ansvarig
Telefon: 0570-72 74 12
Mobil: 070-942 21 98
Bostad: 0570-108 78

Lennart Svensson Ordförande FRG Urban Nilsson Gruppledare Båtgrupp
Lennart Svensson Ordförande FRG Urban Nilsson Gruppledare Båtgrupp

Namnlista Civilförsvarsförbundet Båtgrupp/Eftersök

Namn                                     Mobil                 Båttyp                      Utrustning                              Båtförarintyg   Flyttbar
Urban Nilsson Gruppledare   070-692 18 47    Comfort 26                Ekolod, GPS, Logg                          JA               
Leif Olsson Vice GR              070-669 57 01    Styrpulpet 460           Ekolod, Plotter                                                      JA
Jan Kling                                070-546 54 90    Styrpulpet 535           Ekolod, Plotter                                                      JA
Bosse Johansson                  070-615 90 07     HR5VO                     Ekolod, GPS,  Plotter. VHF                                  JA
Rickie Axeland                       070-573 86 10     Askeladden Chaser  Ekolod, GPS                                    JA                JA
David Pettersson                   070-693 79 08
Bengt Weiborg                       070-512 34 64     UTTERN A56            Ekolod, GPS                                                        JA
Sören Larsson                       070-692 18 44     Laxcutter
Hasse Persson                      072-742 80 19     Comfort 30/Triss 404                                                         JA

För att skicka Epost till personerna ovan, klicka på namnen.

Övningsdagen på Solbergsholmen 21 maj 2016

Bilder från Båtgruppens övning tillsammans med Civilförsvaret FRG, Räddningstjänst och Polis.