Styrelsen

Ordförande

Åke Lindeberg

Sekreterare
Nils Petter Tveten

Kassör

Ove Lundström

 
Ledamöter
Irja Nilsson
Maud Fredell
Ulf Börjesson
Ronny Vadman
Bruno Kjellgren